Over mij

Hans Démoed

Mijn naam is Hans Demoed, geboren op 7 februari 1969 en ik woon in Hazerswoude-Dorp. Het hele leven woon ik al op het platteland en geniet ik ook van de open ruimte, maar ook van de dynamiek van de Randstad. In mijn vrije tijd hou ik van fietsen, zwemmen en reizen. Stedentrips in meerdere delen van de wereld vind ik heerlijk, genieten van de cultuur en alle facetten van de stad. Genieten kan ik ook van het eigen land en dan heb ik een grote passie voor Fryslân. Het Friese land met zijn weidsheid en koeien vind ik mateloos interessant. Ik ben er graag en voel me er thuis. Een goede reden om Fryslân te bezoeken is het sc-Heerenveen, de voetbalclub waar ik graag de wedstrijden bezoek in het Abe Lenstra Stadion. Een andere passie is molens. Zo ben ik bestuurslid van de Vereniging De Hollandsche Molen als belangenbehartiger van dit cultureel erfgoed in ons land. Regionaal is de Rijnlandse Molenstichting de eigenaar van veel van die molens. Poldermolens hebben nog steeds een belangrijke functie in het waterbeheer, naast de historische functie en het beeld in het landschap. Enorme bewondering voor de vrijwillige molenaars die dit in stand houden.

Qua achtergrond bestuurskundige en een werkzaam leven bij de lokale overheid. Daarnaast een ruime ervaring als volksvertegenwoordiger in gemeente, provincie en waterschap. In de achterliggende periodes mocht ik ook regelmatig werken als procesbegeleider of (in)formateur bij de vorming van nieuwe coalities/colleges op gemeenteniveau. Naast mijn studie bestuurskunde volgde ik de opleiding tot gecertificeerd mediator met alle noodzakelijke kwalificaties om dit prachtige beroep te mogen uitoefenen. In de achterliggende decennia mocht ik in veel situaties werken als mediator. Ik ben daartoe aangewezen door de Raad voor de Rechtsbijstand en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is fijn ook het vertrouwen te hebben van erkende rechtscolleges naast de klant zelf.

In 2015 mocht ik deelnemen aan het Executive Programma Commissaris/Toezichthouder bij de Erasmus Universiteit. Een prachtig traject dat je laat kennis maken van alle facetten van de rol van toezichthouder. Samen met toezichthouders in overheid en bedrijfsleven.

Soms vraag ik mensen om Hans in een aantal woorden te karakteriseren. Woorden die ik dan terug krijg: verbinder, energiek, loyaal, flexibel en een sterke organisator.